1

8/16/20 парчета лв.

2

8/16/20 парчета шоколадовите аксесоари се заплащат допълнително лв.

3

16/32 парчета лв.

4

30/40 парчета макароните и цветята се заплащат допълнително лв.

5

8/16 парчета шоколадите и шишето се заплащат допълнително лв.

6

20/30/40 парчета макароните и цветята се заплащат допълнително лв.

7

20/30 парчета плодовете са според сезона лв.

8

8/16/20 парчета шоколадовите аксесоари се заплащат допълнително лв.

9

20/30 парчета макароните се заплащат допълнително лв.

10

8/16/20 парчета шоколадовите аксесоари и шишето се заплащат допълнително лв.

11

30/40 парчета цветята се заплащат допълнително лв.

12

20/30 парчета макароните и цветята се заплащат допълнително лв.

13

30/40/50 парчета лв.

14

20/30/40/50 парчета лв.

15

20/30/40/50 парчета лв.

16

8/16 парчета лв.

17

8/16/20 парчета лв.

18

20/30 парчета лв.

19

16 парчета лв.

20

24/30 парчета лв.

22

24/30 парчета макароните се заплащат допълнително лв.

23

16/20 парчета лв.

24

30/40 парчета цветята се заплащат допълнително лв.

25

8/16 парчета лв.

26

30/40 парчета цветята се заплащат допълнително лв.

27

30/40 парчета цветята се заплащат допълнително лв.

28

16 парчета лв.

29

30/40 парчета цветята се заплащат допълнително лв.

30

16 парчета лв.

32

20/30/40/50 парчета лв.

33

24/30 парчета лв.

34

8/16/20 парчета макароните се заплащат допълнително лв.

35

8/16/20 парчета макароните се заплащат допълнително лв.

36

20/30/40/50 парчета бутилките алкохол се заплащат допълнително лв.

37

8/16/20 парчета макароните се заплащат допълнително лв.

38

20/30/40/50 парчета макароните се заплащат допълнително лв.

39

24/30 парчета лв.

40

8/16 парчета цветята се заплащат допълнително лв.

43

20/30 парчета макароните и цветята се заплащат допълнително лв.

44

24/30 парчета макароните се заплащат допълнително лв.

45

20/30 парчета лв.

48

20/30 парчета лв.

50

24/30 парчета алкохола и бонбоните се заплащат допълнително лв.

53

8/16 парчета лв.

54

20 парчета лв.

55

20 парчета лв.

60

20/30 парчета лв.

61

8/16 парчета лв.

62

8/16 парчета лв.

63

8/16 парчета макароните и бонбоните се заплащат допълнително лв.

64

8/16 парчета макароните се заплащат допълнително лв.

65

8/16 парчета лв.

66

8/16 парчета лв.

67

8/16 парчета макароните и бонбоните се заплащат допълнително лв.

68

8/16 парчета бонбоноите се заплащат допълнително лв.

69

16 парчета лв.

70

24/30 парчета лв.

71

20/30 парчета лв.

72

20 парчета лв.

74

8/16 парчета лв.

75

8/16 парчета лв.

76

8/16 парчета лв.

80

24/30 парчета цветята се заплащат отделно лв.

81

8/16 парчета лв.

82

20/30/40 парчета лв.

83

30/40 парчета лв.

84

16 парчета лв.

85

16 парчета лв.

86

16 парчета лв.

87

16 парчета лв.

88

24/30/40 парчета цветята се заплащат допълнително лв.

89

16 парчета лв.

90

16 парчета лв.

91

20 парчета лв.

93

24/30 парчета цветята се заплащат допълнително лв.

94

24/30 парчета шоколадите и уйскито се заплащат допълнително лв.

102

8/16 парчета лв.

103

24/30 парчета алкохола и шоколадите се заплащат отделно лв.

104

20/30 парчета лв.

105

16 парчета лв.

106

16 парчета макароните се заплащат допълнително лв.

107

20/30 парчета лв.

cherveno-kadife

8/16 парчета лв.