41

8/16 парчета макароните се заплащат допълнително лв.

42

8/16 парчета лв.

46

8/16 парчета лв.

47

8/16 парчета макароните се заплащат допълнително лв.

49

50 парчета лв.

51

24/30 парчета лв.

52

8/16 парчета лв.

53

24/30 парчета лв.

54

24/30 парчета лв.

55

8/16 парчета макароните се заплащат допълнително лв.

56

16 парчета лв.

57

16 парчета лв.

58

16 парчета лв.

59

20/30 парчета лв.

60

16 парчета лв.

61

8/16 парчета макароните се заплащат отделно лв.

62

24/30 парчета лв.

100

16/20 парчета лв.

101

8/16 парчета макароните и короната се заплащат отделно лв.

120

16/20 парчета лв.